Szkoła Pływania Wodnik - nauka pływania lublin
Prowadzimy zajęcia na pływalni Akademickiego Ośrodka Sportowego (AOS) w Lublinie oraz pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

regulamin

  1. Zapisy do Szkoły Wodnik przyjmowane są po dokonaniu rezerwacji poprzez formularz rejestracyjny i opłaceniu kursu w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.
  2. Wpłata należności za kurs jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.
  3. W przypadku rezygnacji z kursu wniesiona opłata podlega zwrotowi tylko w wyjątkowych sytuacjach jak udokumentowana zaświadczeniem lekarskim choroba lub niemożliwe do przewidzenia zdarzenie losowe. Jednocześnie szkoła zastrzega sobie prawo do zatrzymania części środków na poczet opłat związanych z wynajmem pływalni.
  4. Zapisanie na zajęcia jest jednoznaczne z zatwierdzeniem regulaminu oraz oświadczeniem, że dziecko lub osoba dorosła jest zdrowe(a) i nie ma żadnych medycznych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach na basenie.
  5. Szkoła Pływania Wodnik odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).
  6. Ze względów sanitarnych osoby towarzyszące, jeżeli chcą wejść na basen muszą posiadać strój kąpielowy (lub strój do przebrania się np. koszulka, spodenki, klapki). Zabrania się wchodzenia na halę basenową w odzieży zewnętrznej. Wiąże się to z przestrzeganiem regulaminu pływalni.
  7. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na 2 zajęciach w ciągu semestru, PO WCZEŚNIEJSZYM ZGŁOSZENIU mailem lub smsem (najpózniej w dniu zajęć), A NASTĘPNIE UZGODNIENIU TERMINU ODRABIANIA MAILOWO. ZAJĘCIA ODRABIAMY TYLKO PODCZAS TRWANIA DANEGO SEMESTRU , W WYZNACZONYCH PRZEZ NAS GRUPACH I TERMINACH U RÓŻNYCH PROWADZĄCYCH. Nieobecności nieusprawiedliwionej nie będzie można odrobić. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.
  8. Szkoła Pływania WODNIK zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od nas niezależnych oraz łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie.
  9. Każdy uczestnik Kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
  10. Akceptując regulamin Szkoły wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie i prezentowanie wizerunku swojego lub swojego dziecka na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej www.wodnikplywanie.pl oraz na koncie społecznościowym Facebook

zasady bezpieczeństwa


Szkoła Pływania "WODNIK" Lublin © Wszelkie prawa zastrzeżone. design: krzeczkowski.com.pl