Szkoła Pływania Wodnik - nauka pływania lublin
Prowadzimy zajęcia na pływalni Akademickiego Ośrodka Sportowego (AOS) w Lublinie oraz pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

nieobecność na zajęciach

Bardzo prosimy o wcześniejsze informowanie nas drogą mailową lub telefoniczną o planowanej nieobecności na zajęciach (najpóźniej w dniu zajęć). Przypominamy, że tylko nieobecność zgłoszona może zostać odrobiona (maksymalnie 2 razy w semestrze). ZAJĘCIA ODRABIAMY WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TERMINU Z PROWADZĄCYM. Dziękujemy.


Szkoła Pływania "WODNIK" Lublin © Wszelkie prawa zastrzeżone. design: krzeczkowski.com.pl